Dziękujemy za zaufanie i wybór naszych konferencji.

Droga Do Emaus – Ikona Eucharystii

01. Droga do Emaus – Ikona Eucharystii cz. I


02. Droga do Emaus – Ikona Eucharystii cz. II


03. Droga do Emaus – Medytacja o Eucharystii


04. Droga do Emaus – Ikona Eucharystii cz. III


05. Droga do Emaus – Ikona Eucharystii cz. IV


06. Droga do Emaus – Ikona Eucharystii cz. V