THEOSIS to greckie słowo, oznaczające przebóstwienie. Współczesna pisownia: θέωσης. Piszący po grecku ojcowie Kościoła używali greki koine. W grece koine mamy też Nowy Testament, a więc drobny szczegół: θέωσις.
Nazwa, którą przyjęliśmy jest bezpośrednio związana z celami, które stawiamy przed Fundacją, a są to między innymi:

  • działalność oświatowa i promocja stylu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich, a szczególnie edukacja w zakresie życia duchowego w tradycji karmelitańskiej i hezychastycznej,
  • promocja metod psychoterapii uwzględniających światopogląd i filozofię chrześcijańską, w tym szczególnie Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (ChTI),
  • działalność charytatywna, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin znajdujących się w złej sytuacji społecznej, zawodowej, psychicznej, moralnej, zdrowotnej lub materialnej.

Fundacja Theosis działa w trzech obszarach: duchowości, psychologii i pomocy materialnej, co dobrze koresponduje z faktem, że człowiek jest istotą duchowo – psychiczno – cielesną. Chcemy wspierać działania na styku psychologii i duchowości, dzięki którym człowiek może coraz piękniej, mądrzej i zdrowiej żyć, stając się coraz bardziej sobą: istotą wolną wewnętrznie i gotową do dzielenia się miłością z innymi. W teologii nazywamy ten stan świętością. Nazwa theosis (przebóstwienie) podkreśla, że świętość to udział w życiu Boga: Kto miłuje, zna Boga, bo Bóg jest miłością. (por 1J 4, 7-8).

Celem Fundacji Theosis jest więc… przymnażanie świętych ludzi na ziemi 🙂

Jeśli utożsamiasz się z tymi celami, możesz nas wesprzeć duchowo, modląc się za to dzieło, a także wspomóc je materialnie.

Każdy gest jest bezcenny!

Jesteśmy Ci wdzięczni za wszystko!

Jacek Gałkiewicz – Dyrektor Fundacji