Poznaj Fundację
Theosis

FUNDACJA THEOSIS została ustanowiona przez Monikę i Marcina Gajdów w dniu 24 sierpnia 2015 roku, a do KRS wpisano ją 18 listopada 2015 roku pod numerem 0000586830 i odtąd zaczęła funkcjonować jako organizacja pozarządowa o charakterze „non profit” (wszystkie przychody Fundacji są przeznaczane na cele statutowe, w swoich działaniach Fundacja nie kieruje się zyskiem)

Zobacz aktualne terminy

Sprawdź aktualne wydarzenia

THEOSIS to greckie słowo (θέωσης),
oznaczające przebóstwienie.

Chrześcijańska Terapia
Integralna – ChTI

Fundacja Theosis wspiera podejście terapeutyczne uwzględniające światopogląd i filozofię chrześcijańską, w tym szczególnie, rozwój idei Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (ChTI). Wspieramy organizację konferencji i warsztatów dla terapeutów, którzy chcą pracować na styku psychologii i duchowości, uwzględniając i integrując oba te obszary.

Wspomóż działania
Fundacji Theosis

Podaruj cegiełkę
kupując CD lub t-shirt!