Kochani,

informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym przekazujemy kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Theosis, z siedzibą w Bolechowie 14, 72-100 Goleniów- operator internetowych stron: www.fundacjatheosis.pl ; www.przyjacielemm.pl ; www.chti.pl .
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.
Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: jacek@fundacjatheosis.pl,
adres pocztowy: Fundacji Theosis, Jacek Gałkiewicz, Bolechowo 14,
72-100 Goleniów
Skąd mamy Twoje dane?
• Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na stronie Fundacji Theosis
• Otrzymaliśmy je podczas zapisów na wszelkiego rodzaju wydarzenia organizowane przez nas.
• Otrzymaliśmy je podczas rejestracji w newsletterze.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej
z Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu Fundacyjnego, w tym dokonywania transakcji i płatności dotyczących sprzedaży lub wpłat na cele statutowe Fundacji
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji na w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług – zapisów na rekolekcje i inne wydarzenia organizowane przez Fundację.
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z działaniami Fundacyjnymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon; zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Fundacji Theosis oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• Fundacja Theosis zapewnia, że dane osobowe, nie są w żaden sposób przetwarzane przez inne osoby, organizacje i instytucje. Fundacja nie prowadzi statystyk, oraz nie sprzedaje danych osobowych innym podmiotom. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie
w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail, data urodzenia (w przypadku wydarzeń związanych z noclegiem) lub
• adres, adres email, telefon oraz CV (w przypadku zapisów na wszelkie szkolenia prowadzone przez Fundację). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych propozycji : (
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych.
Zawsze masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas swoich danych oraz ich poprawiania. Moższ również w każdym momencie żądać ich usunięcia,
• Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
•przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy jedynie osobom, które w naszym imieniu organizują wszelkie wydarzenia, tj: rekolekcje, wykłady, sesje, szkolenia, na które aktualnie się zapisujesz.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
• Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu zakończenia wydarzenia na które się zapisałeś/aś
• Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu zakończenia procesu związanego z zakupem
w naszym sklepie Fundacyjnym
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• maksymalnie przez okres 1 roku od dnia zakończenia wykonania umowy.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania podziękowań. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Z miłością.
Jacek Gałkiewicz
Fundacja Theosis.